Zapytania poprzez e-mail


Prosimy o zamieszczenie w zapytaniu wszystkich potrzebnych do wyceny informacji, takich jak:  format pracy, nakład,jeśli jest znany to gatunek papieru, objętość pracy, ilość kolorów.